donderdag 3 maart 2011

Brabants kind maakt foutloze Citotoets

EINDHOVEN - Van alle Citotoetsen die door leerlingen van groep 8 gemaakt werden in februari, werden er drie foutloos ingeleverd. En één van de drie slimme kinderen die geen enkele fout maakte, komt uit Brabant.

550
Bij de toets is 550 de maximale score, maar dat wil niet zeggen dat dan alle vragen goed beantwoord zijn. Hoeveel fouten er gemaakt kunnen worden om toch de maximale score te halen, verschilt per jaar. Hiervoor worden de scores van alle leerlingen met elkaar vergeleken en op basis van daarvan wordt de schaalverdeling gemaakt. Meestal kan een kind maximaal rond de twaalf antwoorden fout beantwoorden om toch 550 te scoren.

Deelnemers
Ruim 157.000 kinderen van circa 6200 basisscholen in Nederland bogen zich in februari drie dagen lang over de opgaven van de Citotoets. Dit jaar deed 85 procent van de basisscholen mee, evenveel als vorig jaar.

Gemiddeld resultaat
In 2011 behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,9. Het best passende brugklastype bij deze score is gemengde/theoretische leerweg en havo. De adviezen op basis van de Citotoets laten eenzelfde beeld zien als voorgaande jaren: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of één van de leerwegen in het vmbo gekregen. Dat is al jaren zo. De toets wordt elk jaar ongeveer even goed gemaakt, afgezien van kleine schommelingen in de gemiddelde score.

Jongens vs. meisjes
Net als in voorgaande jaren halen jongens gemiddeld iets hogere standaardscores dan meisjes. Jongens en meisjes presteren op de verschillende onderdelen van de eindtoets (gemiddeld genomen) duidelijk verschillend. Net als in 2010 scoren meisjes gemiddeld hoger bij taal. Bij rekenen-wiskunde en studievaardigheden is het verschil tussen jongens en meisjes vrij stabiel. Net als in voorgaande jaren scoren jongens op deze onderdelen hoger dan meisjes al is er bij studievaardigheden nauwelijks sprake van een verschil. Op alle onderdelen scoren vroege leerlingen hoger dan de overige leerlingen. Meer meisjes dan jongens zijn een vroege leerling.

Bron: Brabants Dagblad / Foto: ANP